COMMUNIQUES DE PRESSE, MEDIASParyż: Koncert młodych polskich talentów z Olesna
http://wspolnotapolska.org.pl/wydarzenia/paryz-koncert-mlodych-polskich-talentow-z-olesna/

Pod nadzorem Stowarzyszenia Domu Polskiego „La maison do Pologne – Dom Polski” w Paryżu, swój pierwszy koncert w tym mieście zagrał zespół młodzieżowy „Wind Band” z Olesna.


Zespół wystąpił w pełnym 35-osobowym składzie, złożonym z najzdolniejszych uczniów miejscowej szkoły muzycznej, razem z grupą wokalną pod dyrekcją Korneliusza Wiatra.

Młodzi oleśnianie zagrali i zaśpiewali 15 września 2012 w „Le Moulin à Café” przy Placu de la Garenne, w XIV dzielnicy Paryża, blisko Montparnasse. To dzielnica znana z artystycznej bohemy.Koncert w Paryżu nie mógłby się odbyć bez nawiązania do najwybitniejszego polskiego kompozytora Fryderyka Chopina i Mazurka B-dur.

Występ zespołu zakończył się owacją dla młodych polskich talentów ze strony paryskiej publiczności.Impreza była wielkim sukcesem oraz reklamą zespołu z Olesna, zapowiadającą ich powrót do Paryża na następny koncert.

Brygida Stokłosa
Prezes Stowarzyszenia „LA MAISON DE POLOGNE – DOM POLSKI”  w Paryżu

Zdjęcia: Zuzanna DedykJUMELAGE


MERU en France    IZABELIN en Pologne

 

5 juin 2010


Cérémonie de signature organisée par Yves LEBLANC, Maire de Méru.


Interventions des maires et des représentants européens :
. Yves LEBLANC – Maire de Méru.
. Witold MALAROWSKI - Maire d’Izabelin.
. Bernd HESSLER – Mairie de Borken


. Georgette LAHAYE – Présidente de la FCJO


. Pascal CHENOT – Président du Comité de Jumelage de Méru


. Brigitte STOKLOSA – Présidente de la Maison de Pologne à Paris.


Des danses polonaises et le verre de l’amitié ont clôturé la première partie.

http://www.prymaspolski.pl/index.php?action=fullnews&id=53

 

   

Życzenia od Polonii we Francji 

Paryż, 25 marca 2010 roku

Polonia francuska składa księdzu arcybiskupowi Henrykowi Muszyńskiemu, Prymasowi Polski, życzenia wielu dalszych błogosławieństw:

Z okazji Twojego Jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej, przypadającego w dniu 25 marca, my, Polonia francuska w ogólności, a uczestnicy niedawnych uroczystości w Paryżu, które zaszczyciłeś swoim udziałem, w szczególności, życzymy Tobie, przewielebny księże Prymasie, i sobie samym, abyś jak najdłużej nas prowadził - tak, jak tylko Ty to potrafisz.
Dziękujemy Ci za ciepło, jakim nas obdarzasz, za mądrość, którą do nas docierasz, i za nadzieję, którą przynosisz.

Arcybiskup Henryk Muszyński, Prymas Polski
- Jego słowa są jak odtrutka - usuwają truciznę; są jak nóż chirurga - leczące i usuwające cierpienie; są jak włócznia - ostre i penetrujące; wreszcie są jak słoneczne promienie - ogrzewają i przynoszą nadzieję.

Jesteśmy świadkami narastającej fali antyreligijnej, jako działalności celowej, metodycznej, finansowanej i maskowanej fałszywymi fasadami. W obliczu gwałtownie wzrastającej aktywności przeciwko Człowiekowi, przejawiającej się w formie wymienionych zorganizowanych spisków, jak antykościelna frakcja wolnej masonerii, terroryzm, antyludzkie odłamy komunizmu, oraz najgorszy z nich wszystkich, ostatnio nasilający sie trend w mediach w kierunku laicyzacji i relatywizacji podstaw moralnych, nie powinniśmy pozostać bierni. Wszystkie te aktywności będąc znakomicie zorganizowane i metodycznie wysoce wyrafinowane, prowadzone na niespotykaną dotąd skalę, łączą siły w celu sparaliżowania najwrażliwszej z ludzkich cech - a jednocześnie z nich najcenniejszej - dobrej woli.

Będąc cząstką Polonii, oraz jednym z organizatorów niedawnej wizyty księdza Prymasa w Paryżu, odbytej przez Niego w celu włączenia się w liturgię dziękczynną ku pamięci polskiego geniusza muzyki, Fryderyka Chopina, doświadczając bezpośredniego błogosławieństwa Jego homilii i Jego osobowości, czuję się w obowiązku wyrazić z całą mocą przekonanie moje, mojej rodziny, przyjaciół i znajomych, którzy dana była uczta słuchania Jego słowa, że dał się ksiądz Prymas poznać jako najlepszy Ojciec Kościoła w Polsce na czasy obecne.

Jakie to talenty dane przez Najwyższego arcybiskupowi Muszyńskiemu wzbudzają w nas tak ogromną dla Niego estymę?

Posiada On niespotykaną charyzmę ciepła i bezpośredniości w odnoszeniu się do wiernych; cecha to nie do przecenienia. Ciepło, wielki dar, kluczowy lek na rozszerzającą się utratę wiary i na konwersję w kierunku laicyzacji. Współczesna Polska, niestety, przechodzi takie właśnie zmiany w ciągu ostatnich dwóch dekad, jako wynik skądinąd pozytywnych konsekwencji rozwoju i dobrobytu gospodarczego. Wchodząc w tą fazę, aby zapobiec konwersji naszych słabszych braci na laicyzm, gwałtownie potrzebujemy takiego właśnie ciepłego, nieosądzającego podejścia.

Posiada On, będąc wyspecjalizowanym biblistą, znajomość Pisma Świętego na niezwykłym poziomie - z niezrównaną głębią, i łatwością odszyfrowywania symboliki Biblii. Jest to nieocenione antidotum na truciznę współczesnej techniki manipulowania ludzką moralnością przez media, sterowanych przez znakomicie uposażone, ukierunkowane na egoizm, organizacje.

Przemawia On językiem pięknym i łagodnym - otwierającym kanały komunikacji w kierunku niewierzących, antywierzących oraz tych, którzy się w wierze wahają. Jego język jest łagodny, ale jednocześnie przekonujący - moc wypływająca z Jego pięknej, jakby dziecięco-naiwnej wiary - najmocniejszego lekarstwa pomagającego znaleźć drogę w labiryncie skomplikowanych wyborów moralnych współczesnego świata.

Otwiera On komunikację z innymi braćmi w wierze - znany jest z jednoczących wysiłków, aby gromadzić wszystkich ludzi, którzy wierzą w jednego, dobrego, przebaczającego Boga. Poczynając od jednoczenia katolików, rozdzielonych schizmą w Kościele od ponad tysiąca lat, a także zapraszając wyznawców judaizmu i islamu do wspólnego stołu, przy którym rozdaje się dobro, czyni On wielką historię. Narzędziem Jego sukcesu jest ukierunkowanie na Rodzinę, jako najefektywniejszej platformy, która zadziwiająco skutecznie zbliża te, tak zróżnicowane, wspólnoty religijne, w ramach energetyzowanego przez Niego ruchu ekumenicznego. Objawiło się to szczególnie wyraźnie ostatnio, w odniesieniu do Kościoła Ortodoksyjnego w Rosji, który włączył się w Jego działanie ekumeniczne - nowy trend, i historycznie ważne osiągnięcie w odtwarzaniu praktycznej komunikacji pomiędzy rozdzielonym Kościołem w Europie Wschodniej.

W podsumowaniu, polska i światowe wspólnoty religijne bardzo wiele czerpią z osoby Prymasa Muszyńskiego, dzięki jego licznym, niezastąpionym talentom, i jego emanującej sile wiary. My, we współczesnej Polsce i Europie, życzylibyśmy sobie mieć dalej tego niezwykłego, przekonującego, pełnego wiary prostej, a jednocześnie intelektualnie wyrafinowanego Ojca Kościoła polskiego, po to, by prowadził nas poprzez nową erę - erę relatywizmu i rozdziałów, aby przeciwdziałał osłabieniu fundamentów moralnych i laicyzacji młodego pokolenia, korzystając ze swojej nieporównywalnej erudycji, a potęgowanej przez Jego niezwykłe wrodzone talenty komunikowania się.

Marek Drab
Paryżhttp://www.prymaspolski.pl/index.php?action=fullnews&id=52

 

Głos z Paryża

W poczuciu obowiązku wobec talentu i ofiary Chopina, który tyle dobrego uczynił, i dalej czyni, dla Polaków, z coraz większą świadomością wychodzimy naprzeciw nie tylko chwale, ale i obowiązkowi oraz wysiłkowi, aby sprostać wymaganiom utrzymania pamięci o Nim jako Polaku.

Geniusz muzyczny, Fryderyk Chopin, obywatel Świata, niezmiennie od prawie 200 lat pozostając nadzwyczajnym zjawiskiem w kulturze, porusza do głębi intensywnością emocji w swojej twórczości, wręcz porywa słuchających jego muzyki w każdym zakątku świata, niezależnie od kontynentu, tła kulturowego, światopoglądu czy generacji, w sposób nieprzemijający. Wielbiony nad Sekwaną, czczony w dalekiej Azji, obiekt wielkiej popularności w Ameryce Północnej i Łacińskiej, Chopin kochany jest nad Wisłą.
Miłość ta wymagała i wymaga od nas Polaków, działania, aby ją pielęgnować; potrzebę tą jednak nie zawsze uświadamiany sobie dostatecznie.

Nasza narodowa duma z Chopina to nie tylko uczucie spełnienia kulturowych aspiracji Polski, odczuwalne przez Polaków w kraju i w diasporze, od dwóch wieków, kiedy geniusz kompozytora objawił się światu.
To także obowiązek. Wielki skarb, jakim obdarzył nas Chopin, wymaga adekwatnego wysiłku, aby tożsamość genialnego kompozytora wiązana była z Polską - jest to fakt oczywisty głównie dla nas, niekoniecznie zaś dla innych narodów. W poczuciu obowiązku wobec talentu i ofiary Chopina, który tyle dobrego uczynił, i dalej czyni, dla Polaków, z coraz większą świadomością wychodzimy naprzeciw nie tylko chwale, ale i obowiązkowi oraz wysiłkowi, aby sprostać wymaganiom utrzymania pamięci o Nim jako Polaku.

Z myślą o odbiorcach niepolskich wiąże się nurt aktywności, którą próbujemy spłacać wspomniany dług wdzięczności wobec naszego Rodaka - Rodaka, który tyleż z siebie dał, ile wycierpiał z powodu ponownie utraconej, za jego życia, szansy na wolność Ojczyzny. Jedynie z tak ukierunkowanego - na świat - głosu możemy oczekiwać echa, które unaoczni polską tożsamość oraz tak niepopularny obecnie w mediach zagranicznych polski patriotyzm Chopina. Stąd to właśnie, z poczucia obowiązku wobec naszego wybitnego Rodaka oraz z uświadamianego zagrożenia odnarodowieniem Chopina wypłynęła nasza intencja i myśl o zorganizowaniu obchodów rocznicy Jego urodzin w taki sposób, aby głos ten dotarł do innych nacji.

W związku z 200-leciem jego urodzin, dla wyrażenia radości z nieprzemijającego daru, jakim pozostaje jego muzyka, my, Polacy w Paryżu, zorganizowaliśmy mszę niezwykłą, gdzie modlitwy wiernych przeplatały się z modlitwą wyrażaną przez muzykę Chopina. Modlitwy kierowane były do wielu narodowości, głownie w języku francuskim, aby tą drogą wypełniać potrzebę otwartego uświadamiania polskich korzeni kompozytora, w ich wymiarze muzycznym, mentalnościościowym oraz wymiarze jego własnego poczucia tożsamości, tak kiedyś bardzo przez niego samego podkreślanego.

W kościele św. Marii Magdaleny w Paryżu, gdzie dwa wieki temu żegnano Chopina dźwiękami "Requiem" Mozarta oraz skomponowanego przez niego samego "Marsza Żałobnego", 1 marca tego roku, z okazji 200-tnej rocznicy urodzin kompozytora, Stowarzyszenie "Dom Polski", przy współpracy z Polską Misją Katolicką, zorganizowało wieczór: mszę świętą i koncert, nad którym honorowy patronat objął Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej we Francji.

Przewodniczył tej mszy dziękczynnej przybyły z Polski Prymas, ksiądz arcybiskup metropolita gnieźnieński Henryk Muszyński, który przejmująco piękną homilią nadał tej ofierze charakter niezapomniany. Kierując słowa do obecnych Francuzów, Brytyjczyków, Niemców i Polaków, w światłach kamer telewizji polskiej i koreańskiej, w niezwykle ciepłych zdaniach, wzbudzając podziw dla trafności sformułowań i przykuwając uwagę wiernych erudycją, Prymas przekazał sedno, istotę nieporównywalności dzieła Chopina. Według słów Prymasa był nią nadany kompozytorowi talent, dar samego Boga, i jego owoc, dzieło nieskończenie piękne - muzyka Chopina, którą można rozpatrywać jako jeden z najpiękniejszych wyrazów modlitewnego uwielbienia Pana: (...) "Uniwersalny wymiar i piękno muzyki Chopina, która nas wzrusza, zachwyca i wznosi ku wyżynom, pozwala w niej dostrzec drogę, która prowadzi do Boga."(...). Jednocześnie, podkreślając wielką skromność artysty względem samego siebie, ksiądz Prymas przypomniał zebranym niezwykłe przywiązanie Chopina do polskiej Ojczyzny, do polskiej muzyki ludowej, osnowy, na której utkał on wręcz całą swoją twórczość. Dalej, rozważając osobowość artysty Prymas podkreślił, że Chopin, posiadając serce wrażliwe, a jednocześnie rozdarte tragedią zrywu narodowego, rozpaczał nad losem Polski, pragnąc, aby to jego serce po śmierci powróciło do Ojczyzny, wedle przesłania "Ewangelii św. Mateusza: GDZIE JEST SKARB TWÓJ, TAM SERCE TWOJE (Mt 6,21)"... "Śmiertelne szczątki wielkiego kompozytora do dziś dnia spoczywają we francuskiej ziemi; serce natomiast – zgodnie z jego życzeniem – wróciło do umiłowanej Ojczyzny, która była największym skarbem jego życia" - mówił metropolita gnieźnieński. Pełny tekst tej niezwykłej, chwytającej za serce homilii załączony jest poniżej, przetłumaczony z języka francuskiego, w jakim był wygłoszony, na język polski.

Po mszy ksiądz Prymas i koncelebrujący księża, wraz z rzeszą tłumnie przybyłych wiernych szeregu narodowości, wysłuchali koncertu ku czci Chopina. W koncercie wystąpili utalentowani artyści-wirtuozi, jak zaczynająca karierę zachwycająca pianistka Marta Guzik, której brawurowa interpretacja Fantaisie Impromptue wzbudziła podziw i aplauz, oraz uznana Magdalena Żuk w nastrojowym duecie fortepianowo-skrzypcowym z Bernardem Kulikiem.

Wiersz Cypriana K. Norwida "Fortepian Chopina" po francusku recytował światowy gwiazdor kina, charyzmatyczny Michael Lonsdale, wielki przyjaciel Polski i Polaków. Po nim wystąpili artyści operowi, młodziutka Ania Woźniak (mezzosopran), i szeroko znany solista oper francuskich oraz chórzysta "Radio France" Robert Jezierski (baryton), którym akompaniował niezastąpiony Aleksander Konicki.

Słuchając wykonanych z mistrzowską wirtuozerią nokturnów, preludiów, walców i mazurków można było ujrzeć piękny mazowiecki pejzaż, za którym Chopin tak bardzo tęsknił: ... falujące na wietrze, oświetlone zachodzącym słońcem złociste kłosy zbóż, pochylone nad wodą wierzby płaczące, szum rzeki...

Zebrana międzynarodowa publiczność, a szczególnie Polacy, wydawali się do głębi wzruszeni słuchając Scherzo h-mol, op. 20-te, w którym przebrzmiewały nuty naszej pięknej polskiej kolędy "Jezus malusieńki".
Były to chwile wyjątkowe. Spotkanie to uświadomiło wszystkim, jak bardzo muzyka Chopina porusza, jak wiele znaczy w życiu każdego z nas, i jak wielką rolę odgrywa w historii naszej Ojczyzny. Jednocześnie jeszcze raz przypomniała wszystkim, dlaczego jego kompozycje są językiem międzynarodowym, rozumianym w każdym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym, w każdym zakątku świata - są one odczuwalnym urzeczywistnieniem genialnego talentu kompozytora, daru Ducha Świętego, "Boskiego Źródła wszelkich talentów".

Organizatorzy wieczoru, Stowarzyszenie "Dom Polski", z jego prezesem Brygidą Stokłosą, Jean-François Dziedzicem, i koordynujący program artystyczny dr Marek Drab pragną podziękować Jego Eminencji Prymasowi Polski, arcybiskupowi gnieźnieńskiemu prof. dr Henrykowi Muszyńskiemu, za odprawioną mszę świętą i wspaniałą homilię, a także wszystkim artystom, chórowi "Piast", z jego dyrektorem, Marianem Blicharzem, oraz Krzysztofowi Walendzikowi, prowadzącemu część artystyczną, którzy biorąc udział w tym koncercie oddali hołd naszemu wielkiemu Rodakowi. Szczególne podziękowania należą się rektorowi Polskiej Misji Katolickiej we Francji księdzu infułatowi Stanisławowi Jeżowi oraz ambasadorowi RP we Francji dr Tomaszowi Orłowskiemu, który objął honorowy patronat nad tym koncertem, księdzu proboszczowi kościoła Św. Marii Magdaleny Danielowi Ponsard, przedstawicielom Ambasady RP w Paryżu, tłumaczce Agacie Kalinowskiej-Bouvy oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do zorganizowania tej niezwykłej uroczystości.


Marek Drab
Krzysztof T. Walendzik  wprost.pl

06.03.2010

L'anniversaire parisien de Chopin


Par la capitale française le lundi a rendu hommage à Frédéric Chopin à l'occasion de Mars 1 200  anniversaire de sa naissance. Chopin récital donné Krystian Zimerman, église de la Madeleine et a tenu la messe dans l'intention du génie du compositeur.


Jednym z prezentów urodzinowych Paryżan dla Chopina był koncert polskiego wirtuoza Krystiana Zimermana - niegdyś zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie - w prestiżowej sali Pleyela.Audytorium, mogące pomieścić blisko 2 tysiące osób, było zapełnione niemal do ostatniego miejsca. Un des Parisiens pour les cadeaux d'anniversaire a été un concert de virtuose de Chopin Polonais Krystian Zimerman - ancien vainqueur du Concours international Chopin à Varsovie - dans la prestigieuse Salle Pleyel. Auditorium avec un gros nombre de places à 2 mille personnes, était rempli presque à la dernière place.

Paryscy melomani usłyszeli w interpretacji Zimermana m.in.jeden z chopinowskich nokturnów, barkarolę op.60, oraz dwie sonaty, w tym Sonatę b-moll op.35 ze słynnym "Marszem żałobnym". 35 de la fameuse "Mars funéraires". Po występie polskiego pianisty słuchacze bili gorące brawa, a wielu z nich zgotowało mu owację na stojąco.Zimerman dwa razy bisował.Na koniec recitalu zabrzmiał walc cis-moll op.64. Parisien amoureux interprétations entendu Zimerman de telles l'un des Nocturnes de Chopin, Barcarolle, op. 60, et deux sonates, y compris la Sonate en si mineur, op. Après la performance des étudiants a battu un pianiste polonais applaudissements chaud, et beaucoup d'entre eux zgotowało lui une ovation debout. Zimerman bisował deux fois. À la fin du récital étaient Valse en do dièse mineur, op. 64.

53-letni polski pianista światowej sławy koncertuje regularnie we Francji - ostatni raz gościł w sali Pleyela niecałe dwa lata temu.Za związki z ich krajem Francuzi uhonorowali go w 2005 roku swym najwyższym odznaczeniem, Legią Honorową. 53-year-old-monde célèbre pianiste polonais se produit régulièrement en France - la dernière fois à la Salle Pleyel a visité il ya moins de deux ans. Pour les liens avec leur pays, le français l'a honoré en 2005, sa plus haute décoration de la Légion d'Honneur.

Także w poniedziałek wieczorem odbyła się w Paryżu inna uroczystość w hołdzie Chopinowi. Aussi, lundi soir s'est tenue à Paris, une autre cérémonie en hommage à Chopin. W słynnym paryskim kościele Madelaine (pw. św. Marii Magdaleny), prymas Polski abp Henryk Muszyński odprawił mszę w intencji pamięci kompozytora. Dans une église célèbre de Paris, Madelaine (pw. Sainte Marie-Madeleine), archevêque primat de Pologne Henryk Muszynski célébré la messe en mémoire des intentions du compositeur. W ceremonii licznie uczestniczyli przedstawiciele Polonii. La cérémonie a été suivie par de nombreux représentants de la communauté polonaise. Z okazji chopinowskiego święta w pobliżu ołtarza paryskiej świątyni zawieszono polską flagę i portret Chopina. A l'occasion de la fête de Chopin à Paris près de l'autel du temple suspendu le drapeau polonais et un portrait de Chopin.

W homilii wygłoszonej po francusku prymas Muszyński podkreślił, że Chopin, uwielbiany w Polsce jako narodowy twórca, był zarazem "wielkim Europejczykiem" i "obywatelem świata". Dans une homélie prononcée en français Muszynski primates dit que Chopin admirait en Pologne comme un artiste national, était aussi «un grand Européen" et "citoyen du monde."

W ramach francuskiego projektu "urodzinowego" nazwanego "Bon Anniversaire Monsieur Chopin!"w ubiegły weekend (27 i 28 lutego) w sali Pleyela oraz w Chateauroux, nieopodal Nohant, wykonano wszystkie dzieła na fortepian solo Fryderyka Chopina w porządku chronologicznym.Ten maraton chopinowski trwał w sumie kilkanaście godzin. Le projet français "birthday party" appelés "Bon Anniversaire Monsieur Chopin! week-end dernier (27 et 28 Février) à la Salle Pleyel et de Châteauroux, près de Nohant, effectué toutes les œuvres pour piano seul de Frédéric Chopin par ordre chronologique. Le marathon de Chopin a duré un total de plusieurs heures.

Z okazji okrągłej rocznicy urodzin Chopina odbędą się we Francji do końca tego roku setki recitali muzyki wybitnego kompozytora, wiele poświęconych mu wystaw, pokazów filmów.Ukażą się również specjalne edycje płyt z jego dziełami, a także - pełna krytyczna edycja listów Chopina po francusku. A l'occasion de l'anniversaire de naissance de Chopin ronde aura lieu en France à la fin de cette année des centaines de récitals de musique, un compositeur hors pair, il a consacré beaucoup d'expositions, de projections. Il y aura également des éditions spéciales de ses plaques d'œuvres, aussi bien - l'édition critique plein de lettres de Chopin en français.02/03/2010 16.24.02

 

 

 

Wizyta Prymasa Polski w Paryżu

 

Paryska Polonia od 28 lutego do 1 marca gościła u siebie prymasa Polski, abp. Henryka Muszyńskiego. W poniedziałek przed południem odwiedził on grób Chopina na cmentarzu Père Lachaise oraz złożył kwiaty przed figurą ks. Popiełuszki, która znajduje się obok Polskiego Seminarium w Paryżu. Wieczorem natomiast przewodniczył Mszy z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Prymas Polski podkreślił w homilii, że Chopin dzięki zdolnościom, które otrzymał od Boga, przyczynił się do ubogacenia kultury nie tylko polskiej, ale i światowej. W okresie zaborów, gdy czytanie książek polskich autorów było zabronione, muzyka Chopina, którą wolno było wykonywać, podtrzymywała ducha narodowego w okupowanym kraju. Przed śmiercią Chopin przyjął sakrament chorych, a jego pogrzeb odbył się w kościele św. Magdaleny 17 października 1849 r. W tym właśnie kościele odbyła się wczorajsza uroczystość z udziałem prymasa Polski.

ks. J. Grzywaczewski, Paryż

Prymas Polski przy grobie Chopina

ks. mj, pb / Paryż

2010-03-02

Prymas Polski abp Henryk Muszyński modlił się 1 marca przy grobie Fryderyka Chopina z okazji 200. rocznicy urodzin polskiego kompozytora. Na cmentarzu Père Lachaise w Paryżu metropolicie gnieźnieńskiemu towarzyszyli polscy kapłani pracujący w stolicy Francji i przedstawiciele ambasady RP.
Wieczorem w kościele św. Marii Magdaleny, znanym jako La Madeleine, abp Muszyński odprawił Mszę św. za spokój duszy Chopina, zmarłego w 1849 r. przy pobliskim placu Vendôme. W homilii przypomniał, że „przez długi czas jako datę jego urodzenia podawano dzień 1 marca 1810 r. Jest to jednak faktycznie data chrztu świętego naszego rodaka. Być może ta pomyłka ma przypomnieć, że nie wolno zamykać życia wyłącznie w wymiarze doczesnym, a trzeba dostrzec także wymiar boski tego wyjątkowego żywota”.

Prymas Polski nazwał Chopina genialnym pianistą i kompozytorem, arcymistrzem w kształtowaniu formy, głęboko zakorzenionym w kulturze i tradycji polskiej, a jednocześnie wielkim Europejczykiem i obywatelem świata. – Ujmujący urok i piękno jego muzyki jest tak urzekające i porywające za serce, że trudno człowiekowi wierzącemu nie dostrzec w tym odblasku odwiecznego Boga, który jest najwyższą harmonią piękna, dobra i prawdy – zaznaczył kaznodzieja.

Podkreślił, że „uniwersalny wymiar i piękno muzyki Chopina, która nas wzrusza, zachwyca i wznosi ku wyżynom piękna pozwala w niej dostrzec drogę, która prowadzi do Boga”. Muzyka bowiem, jak pisał w jednej ze swych książek kard. Joseph Ratzinger, „odsłania zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ono z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela”. A już jako papież Benedykt XVI po wysłuchaniu koncertu, w czasie którego grane były także utwory Chopina, wyznał, że „wielka muzyka odpręża ducha i w niemal naturalny sposób zachęca do wzniesienia umysłu i serca ku Bogu, w każdej sytuacji, zarówno radosnej, jak i smutnej ludzkiej egzystencji. Muzyka może zamienić się w modlitwę”.

Metropolita gnieźnieński wskazał, że tajemnica Wcielenia „pozwala nam pójść jeszcze o krok dalej i dostrzec w pięknie muzyki coś w rodzaju wcielonego piękna samego Boga”, gdyż – jak pisała Simone Weil – „we wszystkim, co budzi w nas czyste i autentyczne poczucie piękna, jest rzeczywiście obecny Bóg”. – Nie ulega wątpliwości, że taką drogą dla człowieka wierzącego jest także czarujące piękno muzyki Chopina – zaznaczył abp Muszyński.

Po Mszy św. hierarcha wysłuchał koncertu ku czci Chopina.

Prymas Polski odwiedził 1 marca także Seminarium Polskie w Issy-les-Moulineaux, gdzie spotkał się z mieszkającymi tam polskimi księżmi, studiującymi na paryskich uczelniach. Razem z nimi udał się następnie do parku Jana Pawła II, gdzie modlił się i złożył kwiaty przy pomniku ks.
Jerzego Popiełuszki.02 marca 2010

 

Nie tylko Polska świętuje urodziny Fryderyka Chopina. Paryż złożył w poniedziałek hołd wielkiemu kompozytorowi. Recital chopinowski dał Krystian Zimerman, a w kościele Madelaine odbyła się msza w intencji genialnego kompozytora.

Jednym z prezentów urodzinowych mieszkańców stolicy Francji dla Chopina był koncert polskiego wirtuoza Krystiana Zimermana - niegdyś zwycięzcy Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie - w prestiżowej sali Pleyela. Audytorium, mogące pomieścić blisko 2 tysiące osób, było zapełnione niemal do ostatniego miejsca.

Paryscy melomani usłyszeli w interpretacji Zimermana m.in. jeden z chopinowskich nokturnów, barkarolę op. 60, oraz dwie sonaty, w tym Sonatę b-moll op. 35 ze słynnym "Marszem żałobnym". Po występie polskiego pianisty słuchacze bili gorące brawa, a wielu z nich zgotowało mu owację na stojąco. Zimerman dwa razy bisował.
Na koniec recitalu zabrzmiał walc cis-moll op. 64.

53-letni polski pianista światowej sławy koncertuje regularnie we Francji - ostatni raz gościł w sali Pleyela niecałe dwa lata temu. Za związki z ich krajem Francuzi uhonorowali go w 2005 roku swym najwyższym odznaczeniem, Legią Honorową.

Także w poniedziałek wieczorem odbyła się w Paryżu inna uroczystość w hołdzie Chopinowi. W słynnym paryskim kościele Madelaine (pw. św. Marii Magdaleny), prymas Polski abp Henryk Muszyński odprawił mszę w intencji pamięci kompozytora. W ceremonii licznie uczestniczyli przedstawiciele Polonii. Z okazji chopinowskiego święta w pobliżu ołtarza paryskiej świątyni zawieszono polską flagę i portret Chopina.

W homilii wygłoszonej po francusku prymas Muszyński podkreślił, że Chopin, uwielbiany w Polsce jako narodowy twórca, był zarazem "wielkim Europejczykiem" i "obywatelem świata".

 

W ramach francuskiego projektu "urodzinowego" nazwanego "Bon Anniversaire Monsieur Chopin!" w ubiegły weekend (27 i 28 lutego) w sali Pleyela oraz w Chateauroux, nieopodal Nohant, wykonano wszystkie dzieła na fortepian solo Fryderyka Chopina w porządku chronologicznym. Ten maraton chopinowski trwał w sumie kilkanaście godzin.

Z okazji okrągłej rocznicy urodzin Chopina odbędą się we Francji do końca tego roku setki recitali muzyki wybitnego kompozytora, wiele poświęconych mu wystaw, pokazów filmów. Ukażą się również specjalne edycje płyt z jego dziełami, a także - pełna krytyczna edycja listów Chopina po francusku.

http://www.prymaspolski.pl/index.php?action=fullnews&id=51

 

 

Prymas o Chopinie

 

- Chopin, choć świadomy własnego geniuszu, miał o sobie skromne wyobrażenie, ale wysoko oceniał to, co prawdziwie polskie i wartościowe. Pisał: „Za Jana Chrzciciela polskiej muzyki się nie uważam, a przyjścia jego chciałbym dożyć. Chciałbym tylko napisać i zostawić abecadło tego, co naprawdę polskie, a odrzucać polskość fałszywą”.
Pełny tekst homilii, wygłoszonej przez Prymasa Polski 1 marca 2010 r. w Paryżu, z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina.

Paryż, 01.03.2010

200.ROCZNICA URODZIN FRYDERYKA CHOPINA
(Dn 9,4b-10; Łk 6,36-38)

Kilka dni temu minęła 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Znawcy i miłośnicy muzyki Chopina wiedzą, że przez długi czas jako datę jego urodzenia podawano dzień 1 marca 1810 roku. Jest to jednak faktycznie data chrztu świętego naszego rodaka. Być może ta pomyłka ma przypomnieć, że nie wolno zamykać jego życia wyłącznie w wymiarze doczesnym, a trzeba dostrzec także wymiar boski tego wyjątkowego żywota.
W takiej chwili, jak dzisiejsza, gdy cały świat czci pamięć wielkiego pianisty i genialnego kompozytora, nie może zabraknąć przynajmniej krótkiego rysu biograficznego.

Życie i dzieło Chopina
Chopin – genialny pianista, kompozytor, arcymistrz w kształtowaniu formy, głęboko zakorzeniony w kulturze i tradycji polskiej. Wymownym tego znakiem są jego walce, ballady, polonezy, mazurki, które bogato czerpią z motywów polskich, najczęściej z ludowego folkloru, polskiej kultury i tradycji. Jednocześnie wielki Europejczyk i obywatel świata. Nadał nowy, oryginalny kształt takim gatunkom muzycznym jak etiudy, nokturny, sonaty, preludia. Ich piętno chopinowskie jest tak wyraźne, że można je poznać już przy pierwszych akordach tych wspaniałych kompozycji. Ujmujący urok i piękno jego muzyki jest tak urzekające i porywające za serce, że trudno człowiekowi wierzącemu nie dostrzec w tym odblasku odwiecznego Boga, który jest najwyższą harmonią Piękna, Dobra i Prawdy.
J. Elsner, nauczyciel muzyki Chopina, z okazji ukończenia jego studiów napisał: „szczególne zdolności, geniusz muzyczny”. Historia zweryfikowała i potwierdziła w pełni to określenie. Zaliczany jest do największych geniuszy muzycznych świata, takich jak Monteverdi, Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Schubert, Wagner, Brahms, czy Mahler.
Koncertował nie tylko w Warszawie, ale także we wszystkich najważniejszych miastach Europy: w Berlinie, Paryżu, Pradze, Wiedniu, Londynie, Lipsku, Monachium, Salzburgu. Upadek Powstania Listopadowego w 1830 roku sprawił, że osiadł w Paryżu i związał swoje życie ściśle z losami polskiej emigracji.
Zdaniem niemieckiego muzykologa, Alfreda Einsteina, oddziaływanie Chopina było wyjątkowe: „Znajdował on naśladowców nie tylko w Warszawie, lecz od Północy do Południa, od Oslo do Palermo, od Wschodu do Zachodu, od Petersburga do Paryża. Podobnie jak żaden kompozytor muzyki symfonicznej XIX wieku, nie mógł nie dostrzec Beethovena, tak żaden kompozytor muzyki fortepianowej po roku 1830 nie mógł pominąć Chopina”.
Zmarł na gruźlicę dnia 17 października 1849 roku, w wieku 39 lat. Umarł pojednany z Bogiem, przyjąwszy sakrament namaszczenia chorych. Nabożeństwo pogrzebowe odbyło się w kościele Marii Magdaleny w Paryżu – zgodnie z jego życzeniem żegnano go „Requiem” Mozarta i znanym „Marszem żałobnym” własnej kompozycji. Ciało jego złożono na cmentarzu Père-Lachaise w Paryżu. Serce zmarłego – jak tego pragnął – umieszczono w filarze kościoła Świętego Krzyża, przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
Po śmierci Chopina, znany kompozytor Robert Schumann powiedział: „Dusza muzyki przeleciała nad światem”.

W podzięce Chopinowi
Z okazji 100. rocznicy urodzin Chopina, Ignacy Paderewski powiedział: „Zabraniano nam Słowackiego, Krasickiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połysk, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń”.
W podzięce wielkiemu Chopinowi nasi ojcowie i dziadowie pod sercem Chopina wmurowanym w kolumnę kościoła p.w. Świętego Krzyża w Warszawie, umieścili epitafium, na którym umieszczono cytat z Ewangelii św. Mateusza: „Gdzie skarb twój, tam serce twoje”. (Mt 6,21) Szczątki wielkiego kompozytora do dziś dnia spoczywają we francuskiej ziemi; serce natomiast – zgodnie z jego życzeniem – wróciło do umiłowanej Ojczyzny, która była największym skarbem jego życia. To z niej czerpał natchnienie, jej wielkość i piękno opiewał, i pozostał wierny tej miłości nawet na emigracji, która była bolesną koniecznością.
W kontekście biblijnym słowa te stanowią niejako podsumowanie Kazania na Górze. Stąd trzeba nam przywołać także ich pierwotny, oryginalny sens samego Chrystusa: „Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby trwałe i nieprzemijające, które przetrwają życie i wieczność”. (por. Mt 6,21)
Słowa te odnoszą się do Chopina w sensie najbardziej dosłownym. Niczego z ziemskich bogactw się nie dorobił, z trudem zarabiał na codzienne życie koncertami i kompozycją nowych utworów.
Wszystko jednak, co stworzył, stanowi nieocenione ubogacenie dorobku kultury ojczystej, a także kultury Europy i świata. Dwa wieki, które upłynęły od czasu jego urodzenia, w niczym nie umniejszyły wartości jego dorobku; przeciwnie, dopiero z tej perspektywy można dostrzec nieprzemijający wieczny walor tego, czym ubogacił muzykę i cywilizację świata.
Chopin, choć był świadomy własnego geniuszu, miał o sobie raczej skromne wyobrażenie, ale wysoko oceniał to, co prawdziwie polskie i wartościowe. Pisał między innymi: „Za Jana Chrzciciela polskiej muzyki się nie uważam, a przyjścia jego chciałbym dożyć. Chciałbym tylko napisać i zostawić abecadło tego, co naprawdę polskie, a odrzucać polskość fałszywą”.
Patrzył daleko w przyszłość i dostrzegał, że na fałszu i zakłamaniu nie zbuduje się prawdziwej Polski. Przepiękne świadectwo Chopinowi dał współczesny mu wielki poeta Cyprian Kamil Norwid, pisząc:

W Polsce – od grobu Fryderyka Chopina
rozwinie się sztuka, jako powoju wieniec,
przez pojęcia nieco sumienniejsze o formie życia,
to jest o kierunku pięknego,
i o treści życia, to jest o kierunku dobra i prawdy.
Wtedy artyzm się złoży w całość narodowej sztuki

(C.K.Norwid, "Promethidion").

Przesłanie, które zostawił nam wielki nasz poeta, o potrzebie „sumienniejszej formy życia”, w którym poszukuje się jego pełnej treści, i którego kierunek – poprzez realizację dobra i prawdy – otrzymuje wyraźne odniesienie do Boga jako źródła tych wartości, jest przesłaniem zachowującym swoją aktualność po wszystkie czasy.
Uniwersalny wymiar i piękno muzyki Chopina, która nas wzrusza, zachwyca i wznosi ku wyżynom, pozwala w niej dostrzec drogę, która prowadzi do Boga. Papież Benedykt XVI w swoim przemówieniu do artystów przypomniał, że „istnieje via pluchritudunis – droga piękna”, otwierająca człowieka na świat ku górze, ku Bogu. W jednej ze swoich książek Kard. Ratzinger pisał: „Muzyka odsłania zasypaną drogę do serca, do centrum naszego istnienia, tam, gdzie styka się ono z istnieniem Stwórcy i Zbawiciela”.
Po wysłuchaniu koncertu, w czasie którego grane były także utwory Chopina, Papież Benedykt XVI powiedział: „Dzisiejszy koncert kolejny raz pozwolił nam zakosztować piękna muzyki, duchowego, a więc uniwersalnego języka, który jak żaden inny zbliża ludzi i narody. (…) Muzyka, wielka muzyka, odpręża ducha i w niemal naturalny sposób zachęca do wzniesienia umysłu i serca ku Bogu, w każdej sytuacji, zarówno radosnej, jak i smutnej ludzkiej egzystencji. Muzyka może zamienić się w modlitwę”. (Watykan, 17 października 2009 r.).
Tajemnica Wcielenia, która jest sercem wiary chrześcijańskiej, pozwala nam pójść jeszcze o krok dalej i dostrzec w pięknie muzyki, coś w rodzaju wcielonego piękna samego Boga. Simone Weil napisała: „We wszystkim, co budzi w nas czyste i autentyczne poczucie piękna, jest rzeczywiście obecny Bóg. Istnieje niemal coś w rodzaju wcielenia Boga w świecie, którego znakiem jest piękno. Piękno jest namacalnym dowodem tego, że wcielenie jest możliwe. Dlatego też wszelka pierwszorzędna sztuka jest ze swej istoty religijna”. Nie ulega wątpliwości, że taką drogą dla człowieka wierzącego jest także czarujące piękno muzyki Chopina.
Jakże daleko jest współczesna polska sztuka od tak ambitnego i szlachetnego celu! „Prawdziwe piękno – przypomniał niedawno Benedykt XVI, w swoim przemówieniu do artystów wszystkich możliwych dziedzin, kultur i części świata – przypomina człowiekowi o jego ostatecznym przeznaczeniu, sprawia, że wyrusza on w dalszą drogę, napełnia nową nadzieją, dodaje odwagi do wykorzystania jedynego daru życia. (…) Zbyt często jednak piękno (a także i dobro), które bywa reklamowane, jest złudne i kłamliwe, powierzchowne, zaślepiające i odurzające, i zamiast skłaniać ludzi do przekraczania siebie, wskazywać im horyzonty prawdziwej wolności, pociągając ku temu co w górze, więzi ich w samych sobie, i jeszcze bardziej zniewala, pozbawia nadziei i radości”.

Przesłanie ewangeliczne
Dzisiejsza Ewangelia zachęca: „dawajcie, a będzie wam dane” – co oznacza: uczyńcie wasze życie darem dla innych i uwiarygodnijcie tę postawę użyczając potrzebnych darów drugim, a Bóg wam za to obficie się odwdzięczy. Dary są oczywiście przeróżne. W pierwszym rzędzie duchowe, a dopiero w następnej kolejności materialne.
Bóg daje zawsze miarę pełną, daje tyle, ile gotowi i zdolni jesteśmy przyjąć, a nawet więcej: DEUS SEMPER MAIOR. Bóg jest większy niż nasze oczekiwania, pragnienia, a nawet możliwości. Znakiem zewnętrznym tej gotowości jest utrzęsiony, ubity worek ze zbożem, do którego można wsypać trzy razy więcej niż zwyczajnie.
Każdy dar, każda doskonałość – a z całkowitą pewnością wyjątkowy geniusz Fryderyka Chopina – ma również swoje ostateczne źródło w Bogu. Ludzie, którzy jak Cyprian Kamil Norwid, zawierzyli Bogu i żyli wiarą na co dzień, nie mieli żadnej trudności, by zbudować płaszczyznę zrozumienia pomiędzy słowem Biblii a rzeczywistością i pięknem ludzkiego życia. Kategorie dobra, piękna i prawdy, odczytywane były w kontekście swego źródła, którym jest Bóg, i jako takie nie tylko wskazywały na wyższy świat wartości, ale wręcz prowadziły do fundamentalnej prawdy o zmartwychwstaniu.
Przywołam tu znane stwierdzenie C.K.Norwida: „Piękno jest na to, by zachwycało, do pracy – praca, by się zmartwychwstało”.
Liturgia dnia dzisiejszego zachęca: „Szukajcie dobra, a nie zła, abyście żyli, a Bóg będzie z wami”. W Bogu dobro, prawda i piękno są zamienne i utożsamiają się z Jego istotą. On jest DOBREM, PRAWDĄ i PIĘKNEM samym. Stąd wolno nam przyjąć, że piękno i dobro, którymi Chopin ubogacił Polskę, Europę i świat – i nadal ubogaca i uszczęśliwia ludzi – znalazły swoje dopełnienie w pełni życia, którym Odwieczny obdarzył go w wieczności.
W swoim krótkim, ale jakże pracowitym, a na dodatek także nacechowanym ciężkim cierpieniem życiu, niczego bardziej nie pragnął, niczego bardziej nie szukał, nad piękny kształt i wyraz muzyki. Stanowi ono ogromne dobro całej ludzkości, które przynosi radość, dźwiga w górę, uszlachetnia serca ludzkie.
Nagrodą za tę pasję szukania i tworzenia, jest pełnia prawdziwego życia. Świadczą o tym słowa: „Szukajcie dobra, abyście żyli”. Tą nagrodą jest już niekończące i pełne życie. Wyraża się ono w tym, że ci, którzy szukali prawdy i piękna w swoim życiu, znaleźli je w sposób pełny i nieutracalny w Bogu, i mogą się nimi cieszyć przez całą wieczność, zgodnie ze słowami Psalmisty, który zapewnia: „A Pan Bóg będzie z Wami teraz i zawsze, na wieki wieków”.
Amen.Depesze

 

Paryż : Prymas Polski odprawi Mszę w 200. rocznicę urodzin Chopina

KATOLICKA AGENCJA INFORMACYJNA
2010-02-28 2010

Prymas Polski abp Henryk Muszyński odprawi jutro wieczorem w Paryżu Mszę św. z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Liturgia rozpocznie się o godz. 19.00 w kościele św. Marii Magdaleny, znanym jako La Madeleine. Był to kościół parafialny Chopina, który w ostatnim okresie życia mieszkał przy pobliskim placu Vendôme.

Organizatorem uroczystości jest La Maison de Pologne (Dom Polski) w Paryżu - stowarzyszenie mające na celu wymianę kulturalną i gospodarczą między Polską i Francją. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada RP we Francji i Polska Misja Katolicka (PMK) w tym kraju.
Prymas odprawi mszę za Chopina w Paryżu

2010-02-28


Prymas Polski abp Henryk Muszyński odprawi jutro wieczorem w Paryżu Mszę św. z okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Liturgia rozpocznie się o godz. 19.00 w kościele św. Marii Magdaleny, znanym jako La Madeleine. Był to kościół parafialny Chopina, który w ostatnim okresie życia mieszkał przy pobliskim placu Vendôme.

 

Promocja "Serca Chopina"

Organizatorem uroczystości jest La Maison de Pologne (Dom Polski) w Paryżu - stowarzyszenie mające na celu wymianę kulturalną i gospodarczą między Polską i Francją. Patronat nad wydarzeniem objęła Ambasada RP we Francji i Polska Misja Katolicka (PMK) w tym kraju.

W związku z rocznicą chopinowską PMK wydała książkę Jerzego Klechty „Serce Chopina". - Fryderyk Chopin był jedną z najwybitniejszych postaci czasów Wielkiej Emigracji, towarzyszył narodzinom Polskiej Misji Katolickiej we Francji, jest największym polskim kompozytorem. Nic zatem dziwnego, że pragniemy przybliżyć jego postać - tłumaczy komunikat na stronie internetowej PMK (www.mission-catholique-polonaise.net).

- Książka ukazuje nam rozmiar geniuszu Chopina, a także pokazuje jak gorąco biło jego serce, jak głębokie było jego umiłowanie Ojczyzny. Z ziemi rodzinnej, jej kultury, obyczajów czerpał wszystko to, co uczyniło z niego jednego z najwybitniejszych kompozytorów w świecie. Był wychowywany przez matkę w wierze katolickiej. O przywiązaniu Fryderyka Chopina do tradycji chrześcijańskiej mówiło się dotąd niewiele, a to ona ukształtowała jego duchowość, co znalazło wyraz w niepowtarzalnych utworach muzycznych, znanych na całym świecie. O tym czytamy w tej książce - informuje PMK.

 

W dniach 4-7 marca odbędzie się w Paryżu pięć wieczorów autorskich Jerzego Klechty, promujących publikację w polskich parafiach.

 

Pb Paryż

Katolicka Agencja Informacyjna
ISSN 1426-1413 ; Datawydania : 28lutego201
Wydawca : KAI ; Red. Naczelny : Marcin Przeciszewski
263 bis, rue St Honoré 75 001 ParisROK FRYDERYKA CHOPINA

 

Drodzy Rodacy!

1 marca 2010 roku przypada rocznica 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina - jednego z najwybitniejszych Ambasadorów Polskości - Geniusza muzyki.
Z tej okazji będzie odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Prymasa Polski, Księdza Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego w kościele Madeleine o godz. 19.00 w dniu 1 marca br.
Organizatorem tych Obchodów jest La Maison de Pologne w Paryżu pod patronatem Ambasady RP w Paryżu.
Polska Misja Katolicka pragnąc włączyć się w obchody tegoż wydarzenia również podjęła się patronatu nad powyższą inicjatywą i niniejszym pragnie gorąco zaprosić kapłanów i wszystkich Rodaków do licznego przybycia i osobistego zaan-gażowania

Ks. Infułat Stanisław JEŻ
Rektor Polskiej Misji Katolickiej
we Francji


http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080326/POWIAT13/991524616

 

 

 

COMMENTAIRE SUR RADIO RFI

 

RETOUR